Informācijas nodrošināšana par atļaujām un lēmumiem A, B kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai.
Izvēlētā organizācija: Vides pārraudzības valsts birojs
Īss apraksts:
VPVB interneta tīmekļa vietnē jebkura persona var iepazīties ar Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvalžu izdotajām atļaujām un lēmumiem A, B kategorijas piesārņojošās darbības veikšanai.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Astoņu dienu laikā VPVB ievieto informāciju par atļaujām atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 30.novembra noteikumu Nr.1082 "Kārtība, kādā piesakāmas A, B un C kategorijas piesārņojošas darbības un izsniedzamas atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai" 73.punktam.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Pārējo vispārējas nozīmes dienestu darbība un pakalpojumi
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Vides pārraudzības valsts birojs
Kontaktinformācija: Rīga, Rūpniecības iela 23, Rīga, LV - 1045
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.01.18.