Piekļuve datorizētajai zemesgrāmatai abonēšanas režīmā
Izvēlētā organizācija: TIESU ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Persona noslēdz līgumu un saņem rekvizītus piekļuvei datorizētai zemesgrāmatai abonēšanas režīmā. Pakalpojuma ietvaros iespējams sameklēt nekustamo īpašumu un par samaksu ieskatīties attiecīgajā zemesgrāmatas nodalījumā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Administratīvā rajona tiesa
Atgādinājums
Rēķins par pakapojumu jāapmaksā līdz katra mēneša 15. datumam
Brīdinājums
Līguma laušana
Normatīvie akti
Zemesgrāmatu likums
(Ministru kabinets; likumi; 1993.04.05.)
Tiesu administrācijas nolikums
(Ministru kabinets; noteikumi; 589; 2014.10.04.)
Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis
(Ministru kabinets; noteikumi; 343; 2017.06.23.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Pakalpojuma nozare:
Pārējās tieslietu iestādes
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
TIESU ADMINISTRĀCIJA
Kontaktinformācija: Antonijas iela 6, Rīgā, LV-1010
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2018.04.30.