Piekļuve datorizētajai zemesgrāmatai abonēšanas režīmā
Izvēlētā organizācija: TIESU ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Persona noslēdz līgumu un saņem rekvizītus piekļuvei datorizētai zemesgrāmatai abonēšanas režīmā.
Papildus persona var saņemt ziņas par apskatītajiem zeemsgrāmatu nodalījumiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Administratīvā rajona tiesa
Atgādinājums
Rēķins par pakapojumu jāapmaksā līdz katra mēneša 15. datumam
Brīdinājums
Līguma laušana
Normatīvie akti
Zemesgrāmatu likums
(Ministru kabinets; likumi; 1993.04.05.)
Tiesu administrācijas nolikums
(Ministru kabinets; noteikumi; 589; 2014.10.04.)
Tiesu administrācijas maksas pakalpojumu cenrādis
(Ministru kabinets; noteikumi; 343; 2017.06.23.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Pakalpojuma nozare:
Pārējās tieslietu iestādes
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
TIESU ADMINISTRĀCIJA
Kontaktinformācija: Antonijas iela 6, Rīgā, LV-1010
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2017.12.07.

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA