Servitūta nodibināšana uz pašvaldībai piederošas zemes
Izvēlētā teritorija: Valmiera (mainīt)
Izvēlētā organizācija: VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA
Nosaukums pašvaldībā: Servitūta nodibināšana uz pašvaldībai piederošas zemes (VALMIERAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA)
Īss apraksts:
Servitūts uz pašvaldībai piederošas zemes tiek nodibināts, personai iesniedzot gan iesniegumu par servitūta nodibināšanu, gan iesniedzot apliecinošos dokumentus servitūta nodibināšanas nepieciešamībai.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Nav noteikts
Izvēlētā teritorija: Valmiera
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē, pa pastu vai elektroniski (iesniegums apliecināts ar drošu elektronisko parakstu), iesniegumam pielikumā pievienojot grafiskā zīmējuma kopiju.
Jautājumu gadījumā vērsties pie Attīstības pārvaldes Pilsētplānošanas nodaļas zemes ierīkotāja Jura Zariņa, tel.64207174, 29459922, juris.zarins@valmiera.lv
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
Tālrunis: 64207120
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valmieras pilsētas pašvaldība
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Cits E-pastā nosūtītam dokumentam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pašvaldība nosūta personai pa pastu ar pakalpojuma izpildi saistītos dokumentus vai persona ierodas pašvaldībā, lai saņemtu tos personīgi.
Pozitīva lēmuma gadījumā pesonai vai tās pilnvarotai personai jāierodas pašvaldībā, lai parakstītu līgumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrs
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, LV-4201
Tālrunis: 64207120
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki