Tehnisko noteikumu izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Latvijas valsts ceļi VAS
Īss apraksts:
VAS „Latvijas Valsts ceļi” izsniedz tehniskos noteikumus, nodrošinot tiesību aktiem atbilstoša pakalpojuma sniegšanu būvniecības procesa norisei un satiksmes organizēšanai ceļu tīklā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Administratīvo aktu var apstrīdēt valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” valdes priekšsēdētājam, viena mēneša laikā no tā izdošanas dienas, iesniedzot apstrīdēšanas iesniegumu valsts akciju sabiedrībā “Latvijas Valsts ceļi”, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV -1050.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Autoceļu un ielu būvnoteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 633; 2014.10.25.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Latvijas valsts ceļi VAS
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2017.10.02.

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA