Darba vietu aprīkošanas shēmas saskaņojums
Izvēlētā organizācija: Latvijas valsts ceļi VAS
Īss apraksts:
Saskaņā ar 02.10.2001. MK noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”, VAS „Latvijas Valsts ceļi” izvērtē un veic tehnisko līdzekļu saskaņošanu ceļu būvniecības, remonta, kā arī citu darbu gadījumos uz ceļiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Administratīvo aktu var apstrīdēt valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” valdes priekšsēdētājam, viena mēneša laikā no tā izdošanas dienas, iesniedzot apstrīdēšanas iesniegumu valsts akciju sabiedrībā “Latvijas Valsts ceļi”, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV -1050.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem
(Ministru kabinets; noteikumi; 421; 2009.05.13.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Latvijas valsts ceļi VAS
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2017.10.02.

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA