Lēmums par ceļa pievienojuma izveidošanu valsts autoceļam
Izvēlētā organizācija: Latvijas valsts ceļi VAS
Īss apraksts:
Saskaņā ar 07.07.2008. MK noteikumiem Nr.505 „Noteikumi par pašvaldību, komersantu un māju ceļu pievienošanu valsts autoceļiem”, VAS „Latvijas Valsts ceļi” izvērtē un pozitīva Lēmuma gadījumā akceptē pašvaldību, komersantu vai māju ceļu pievienošanu valsts autoceļiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedzamie dokumenti:
1) atbilstoši 07.07.2008. MK noteikumu Nr.505 2.pielikumam noformēts iesniegums;
2) pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas, kura pilda būvvaldes funkcijas, izsniegtas būvatļaujas kopija (ja tāda ir izsniegta);
3) zemes robežu plāns un Zemesgrāmatas apliecības kopija;
4) pašvaldības apstiprināts lokālplānojums vai detālplānojuma kopija;
5) ceļu projektēšanas jomā sertificēta būvinženiera sagatavots no jauna izveidojamā pieslēguma izvērtējums un tehniskais pamatojums, atbilstoši 07.07.2008. MK noteikumu Nr.505 13. un 15.punktā izvirzītajām prasībām.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene http://lvceli.lv/kontakti/
Adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67028169
Fakss: +371 67028171
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA