Lēmums par ceļa pievienojuma izveidošanu valsts autoceļam
Izvēlētā organizācija: Latvijas valsts ceļi VAS
Īss apraksts:
Saskaņā ar 07.07.2008. MK noteikumiem Nr.505 „Noteikumi par pašvaldību, komersantu un māju ceļu pievienošanu valsts autoceļiem”, VAS „Latvijas Valsts ceļi” izvērtē un pozitīva Lēmuma gadījumā akceptē pašvaldību, komersantu vai māju ceļu pievienošanu valsts autoceļiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Administratīvo aktu var apstrīdēt valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” valdes priekšsēdētājam, viena mēneša laikā no tā izdošanas dienas, iesniedzot apstrīdēšanas iesniegumu valsts akciju sabiedrībā “Latvijas Valsts ceļi”, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV -1050.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Autoceļu un ielu būvnoteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 633; 2014.10.25.)
Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem
(Ministru kabinets; noteikumi; 628; 2015.05.01.)
Teritorijas attīstības plānošanas likums
(Saeima; likumi; 173; 2011.12.01.)
Par autoceļiem
(Augstākā Padome; likumi; 13; 1992.04.02.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Latvijas valsts ceļi VAS
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2017.10.02.

PĀRROBEŽU PAKALPOJUMU SNIEGŠANA