Lēmums par ceļa pievienojuma izveidošanu valsts autoceļam
Izvēlētā organizācija: Latvijas valsts ceļi VAS
Īss apraksts:
Lēmuma pieņemšana par ceļa pievienojuma izveidošanu valsts autoceļam.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
30 dienu laikā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Administratīvo aktu var apstrīdēt valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” valdes priekšsēdētājam, viena mēneša laikā no tā izdošanas dienas, iesniedzot apstrīdēšanas iesniegumu valsts akciju sabiedrībā “Latvijas Valsts ceļi”, Gogoļa ielā 3, Rīgā, LV -1050.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Latvijas valsts ceļi VAS
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2018.09.06.