160 stundu mācību programma ugunsdrošībā un aizsardzībā
Izvēlētā organizācija: VALSTS UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DIENESTS
Īss apraksts:
Programma paredzēta par objekta ugunsdrošību atbildīgo darbinieku(personas, kuras izstrādā rīcības plānu ugusgrēka gadījumam un ugunsdrošības instrukciju, kā arī personas, kuras veic ugunsdrošības instruktāžu, ja minētās personas strādā objektos, kuros var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem (izņemot dzīvojamās mājas), vai paaugstināta rūpniecisko avāriju riska objektos) apmācībai un dot zināšanas un prasmes:
- vadīt un organizēt ugunsdrošības darbus objektos;
- strādāt ar normatīvajiem aktiem, standartiem un citu ar ugunsdrošību saistītu informāciju;
- izstrādāt rīcības plānu ugunsgrēka gadījumā;
- izstrādāt ugunsdrošības instrukciju;
- pārzināt, sakārtot un sistematizēt lietvedību ugunsdrošībā;
- veikt ugunsdrošības iekšējo uzraudzību.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura persona
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Termiņš:
Iespējams saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Saskaņā ar līgumu
Atgādinājums
Normatīvie akti
Ugunsdrošības noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 238; 2016.09.01.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
VALSTS UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DIENESTS
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2017.10.17.