160 stundu mācību programma darba aizsardzībā un drošībā
Izvēlētā organizācija: VALSTS UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DIENESTS
Īss apraksts:
Programma paredzēta par objekta ugunsdrošību un aizsardzību atbildīgo darbinieku, personu apmācībai, kura sniedz zināšanas un veido prasmes un iemaņas par darba aizsardzības jautājumu risināšanu valsts, pašvaldību iestādēs un organizācijās, valsts un pašvaldību dibinātās institūcijās, sabiedriskajās organizācijās, komercsabiedrībās, kā arī veido prasmes strādāt ar normatīvo dokumentāciju, pārzināt lietvedību ugunsdrošībā, pārzināt jautājumus par objektu ugunsdrošību, rīcību ugunsgrēka gadījumā
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura persona
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Termiņš:
Iespējams saņemt uzreiz
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Saskaņā ar līgumu
Atgādinājums
Normatīvie akti
Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 660; 2007.10.06.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
VALSTS UGUNSDZĒSĪBAS UN GLĀBŠANAS DIENESTS
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2017.10.16.