Apliecinājuma kartes izskatīšana un akceptēšana
Izvēlētā organizācija: Priekules novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pašvaldības būvvalde izskata Apliecinājuma kartes atbilstību teritorijas plānojumam un būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem. Ja Apliecinājuma karte atbilst teritorijas plānojumam un būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem, Priekules novada pašvaldības Būvvalde veic atzīmi Apliecinājuma kartē par Būvniecības ieceres akceptu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Administratīva procesa likuma noteiktajā kartībā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 2004.02.01.)
Būvniecības likums
(Saeima; likumi; 2014.02.01.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Priekules novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV-3434
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.11.07.