Tūrisma uzņēmēju informācijas izplatīšana
Izvēlētā organizācija: AIZPUTES NOVADA DOME
Īss apraksts:
Aizputes novada Tūrisma informācijas un Mūžizglītības centrs piedāvā tūrisma uzņēmēju informācijas izplatīšanu:

• Tūrisma uzņēmēju iesūtīto informāciju par piedāvātiem pakalpojumiem (tekstu un vizuālos materiālus) ievieto Aizputes novada tūrisma mājaslapā www.visitaizpute.lv latviešu un angļu valodās;
• Tūrisma uzņēmēju iesūtīto informāciju par aktuālajiem piedāvātajiem pakalpojumiem un akcijām ievieto Aizputes novada tūrisma informācijas sociālajos tīklos www.facebook.com/Aizpute ;
• Tūrisma uzņēmēju iesūtīto informāciju par piedāvāto pakalpojumu (tekstu un vizuālos materiālus) ievieto Aizputes novada ikgadējos novada tūrisma piedāvājuma drukātajos bukletos latviešu, angļu un krievu valodās;
• Par novada Tūrisma uzņēmēju pakalpojumiem informē Kurzemes reģiona sadarbības partnerus un tūrisma operatorus (LRTIB, KTA);
• Iekļauj tūrisma uzņēmumu drukātājās kartēs, kas tiek izstādītas pilsētvidē un pagastos.


Informācija gan klātienē, gan telefoniski, gan sazinoties pa e-pastu.

Pakalpojums ir bezmaksas.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Karšu maiņa vismaz 1x5 gados.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Klātienē
2. Izmantojot elektronisku saraksti e-pastā turisms@aizpute.lv
Informatīvs dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Aizputes novada Tūrisma informācijas un Mūžizglītības centrs
Adrese: Atmodas iela 16, Aizpute, Aizputes nov., LV-3456
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 28617307
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams:
Iesniegums – rakstiski brīvā formā, iekļaujot piedāvājuma aprakstu, darba laikus, kontaktinformāciju (adresi, telefonu, e-pastu, mājas lapu), 3 - 5 piedāvātā pakalpojuma fotogrāfijas.

Par tūrisma uzņēmēja piedāvājumā iekļautā pakalpojuma atbilstību valsts likumdošanai un normatīviem aktiem atbild informācijas sniedzējs - tūrisma uzņēmējs.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Aizputes novada Tūrisma informācijas un Mūžizglītības centrs
Adrese: Atmodas iela 16, Aizpute, Aizputes nov., LV-3456
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 28617307