Tūrisma uzņēmēju informācijas izplatīšana
Izvēlētā organizācija: AIZPUTES NOVADA DOME
Īss apraksts:
Aizputes novada Tūrisma informācijas un Mūžizglītības centrs piedāvā tūrisma uzņēmēju informācijas izplatīšanu:

• Tūrisma uzņēmēju iesūtīto informāciju par piedāvātiem pakalpojumiem (tekstu un vizuālos materiālus) ievieto Aizputes novada tūrisma mājaslapā www.visitaizpute.lv latviešu un angļu valodās;
• Tūrisma uzņēmēju iesūtīto informāciju par aktuālajiem piedāvātajiem pakalpojumiem un akcijām ievieto Aizputes novada tūrisma informācijas sociālajos tīklos www.facebook.com/Aizpute ;
• Tūrisma uzņēmēju iesūtīto informāciju par piedāvāto pakalpojumu (tekstu un vizuālos materiālus) ievieto Aizputes novada ikgadējos novada tūrisma piedāvājuma drukātajos bukletos latviešu, angļu un krievu valodās;
• Par novada Tūrisma uzņēmēju pakalpojumiem informē Kurzemes reģiona sadarbības partnerus un tūrisma operatorus (LRTIB, KTA);
• Iekļauj tūrisma uzņēmumu drukātājās kartēs, kas tiek izstādītas pilsētvidē un pagastos.


Informācija gan klātienē, gan telefoniski, gan sazinoties pa e-pastu.

Pakalpojums ir bezmaksas.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Karšu maiņa vismaz 1x5 gados.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Tūrisma likums
(Saeima; likumi; 1999.01.01.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Tūrisms
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
AIZPUTES NOVADA DOME
Kontaktinformācija: Atmodas ielā 22, Aizpute, Aizputes novads, LV - 3456
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.06.28.