Liepājas muzeja krājuma izmantošana
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Liepājas muzejā (izglītojošam mācību un pētniecības  darbam vai reklāmai un biznesa nolūkos) iespējama:
• muzeja priekšmeta fotogrāfēšana izglītībai un pētniecībai,
• muzeja priekšmeta fotogrāfēšana reklāmai un biznesa nolūkos,
• muzeja priekšmetu filmēšana izglītībai un pētniecībai,
• muzeja priekšmetu filmēšana reklāmai un biznesa nolūkos,
• muzeja krājuma priekšmetu deponēšana (ar Liepājas muzeja Krājuma komisijas lēmumu) akreditētajiem valsts, pašvaldības un autonomajiem muzejiem,
• muzeja krājuma priekšmetu deponēšana citām juridiskajām un fiziskajām personām interjera veidošanā,
• krājuma priekšmetu atlase izglītojošam mācību un pētniecības darbam,
• krājuma priekšmetu atlase reklāmai un biznesa nolūkos,
• krājuma priekšmetu atlase  - muzeja priekšmetu kserokopēšana,
• krājuma priekšmetu atlase  - muzeja priekšmetu skenēšana un skenēto materiālu izmantošana izglītībai un pētniecībai,
• krājuma priekšmetu atlase  - muzeja priekšmetu skenēšana un skenēto materiālu izmantošana reklāmai un biznesam,
• konsultācijas un ekspertīzes, rakstiska bez avotu norādes,
• konsultācijas un ekspertīzes, rakstiska ar avotu norādi,
• speciāli veikts pētījums muzeja krājumā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
Pakalpojuma pieteikšana vismaz 7 dienas iepriekš.
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA Liepājas muzeja apmeklējums
LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA Liepājas muzeja inventāra noma
LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA Liepājas muzeja telpu noma