Liepājas muzeja krājuma izmantošana
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Liepājas muzejā (izglītojošam mācību un pētniecības  darbam vai reklāmai un biznesa nolūkos) iespējama:
• muzeja priekšmeta fotogrāfēšana izglītībai un pētniecībai,
• muzeja priekšmeta fotogrāfēšana reklāmai un biznesa nolūkos,
• muzeja priekšmetu filmēšana izglītībai un pētniecībai,
• muzeja priekšmetu filmēšana reklāmai un biznesa nolūkos,
• muzeja krājuma priekšmetu deponēšana (ar Liepājas muzeja Krājuma komisijas lēmumu) akreditētajiem valsts, pašvaldības un autonomajiem muzejiem,
• muzeja krājuma priekšmetu deponēšana citām juridiskajām un fiziskajām personām interjera veidošanā,
• krājuma priekšmetu atlase izglītojošam mācību un pētniecības darbam,
• krājuma priekšmetu atlase reklāmai un biznesa nolūkos,
• krājuma priekšmetu atlase  - muzeja priekšmetu kserokopēšana,
• krājuma priekšmetu atlase  - muzeja priekšmetu skenēšana un skenēto materiālu izmantošana izglītībai un pētniecībai,
• krājuma priekšmetu atlase  - muzeja priekšmetu skenēšana un skenēto materiālu izmantošana reklāmai un biznesam,
• konsultācijas un ekspertīzes, rakstiska bez avotu norādes,
• konsultācijas un ekspertīzes, rakstiska ar avotu norādi,
• speciāli veikts pētījums muzeja krājumā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
Pakalpojuma pieteikšana vismaz 7 dienas iepriekš.
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Muzeji un izstādes
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Kontaktinformācija: Rožu iela 6, Liepāja LV-3401
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.10.08.