Atraktīvi pārgājieni Cīravas Mežaparkā (Cīravas pagasta tūrisma informācijas punkts)
Izvēlētā organizācija: AIZPUTES NOVADA DOME
Īss apraksts:
Cīravas pagasta tūrisma informācijas punkts piedāvā atraktīvus, komandas vienojošus, sacensību garu uzturošus un dabu izzinošus pārgājienus  kopā ar 3 - 4 pārgājienu vadītājiem ar noslēguma pikniku pie ugunskura
• dažāda garuma un ilguma;
• bērniem un pieaugušajiem;
• grupas – sākot no 10 personām.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Ar pieteikšanos vismaz 5 darba dienas pirms vēlamā pakalpojuma saņemšanas datuma.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Informatīvs dokuments
Pārgājieni Cīravas Mežaparkā
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2