Atraktīvi pārgājieni Cīravas Mežaparkā (Cīravas pagasta tūrisma informācijas punkts)
Izvēlētā organizācija: AIZPUTES NOVADA DOME
Īss apraksts:
Cīravas pagasta tūrisma informācijas punkts piedāvā atraktīvus, komandas vienojošus, sacensību garu uzturošus un dabu izzinošus pārgājienus  kopā ar 3 - 4 pārgājienu vadītājiem ar noslēguma pikniku pie ugunskura
• dažāda garuma un ilguma;
• bērniem un pieaugušajiem;
• grupas – sākot no 10 personām.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Ar pieteikšanos vismaz 5 darba dienas pirms vēlamā pakalpojuma saņemšanas datuma.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Tūrisma likums
(Saeima; likumi; 1999.01.01.)
Par pašvaldībām
(Saeima; likumi; 1994.06.09.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Tūrisms
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
AIZPUTES NOVADA DOME
Kontaktinformācija: Atmodas ielā 22, Aizpute, Aizputes novads, LV - 3456
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.07.22.