Atbalsts nevalstisko organizāciju iniciatīvām (Tukuma novada Dome)
Izvēlētā organizācija: Tukuma novada Dome
Īss apraksts:
Biedrības, nodibinājumi, fondi un sporta klubi, t.sk. sporta federācijas (nevalstiskās organizācijas, kuras juridiski reģistrētas un/vai darbojas Tukuma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā)  līdz katra gada 30.septembrim (pasta zīmogs) iesniedz Tukuma novada Domē iniciatīvas.

Biedrību iniciatīvām ir jābūt vērstām uz sabiedrību, kā arī veicinātu Biedrību un pašvaldības sadarbību izvirzīto mērķu, kas paredzēti pašvaldības vidēja termiņa plānošanas dokumentā “Tukuma novada attīstības programma 2015.- 2021. gadam” sasniegšanā.
Prioritātes:
- ar iekļaujošām sociālās, kultūras, sporta un veselīga dzīvesveida aktivitātēm, izmantojot vietējos resursus, radīt īpašas un ilgtspējīgas tradīcijas novadā;
- ar dažāda veida izglītojošiem pasākumiem veicināt iedzīvotāju iesaisti lietderīga brīvā laika - pavadīšanas un mūžizglītības aktivitātēs;
atbalstot vietējās iniciatīvas, sekmēt iedzīvotāju un pašvaldības sadarbību.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Tukuma novada Domes atbalsts nevalstisko organizāciju iniciatīvām
(Tukuma novada Dome; noteikumi; 12; 2015.07.30.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Tukuma novada Dome
Kontaktinformācija: Talsu iela 4, Tukums, LV-3101
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.09.26.