Informācijas pakalpojumi
Izvēlētā organizācija: Latvijas Nacionālā bibliotēka
Īss apraksts:
LNB sniedz individuālus maksas informācijas pakalpojumus fiziskām un juridiskām personām.

Piedāvājam:
- tematiska pieprasījuma izpildi no LNB krājuma materiāliem,
- preses apskatus,
- bibliogrāfisko sarakstu sastādīšanu.

Pakalpojumu informacionālā bāze: bibliotēkas krājums, bibliotēkas veidotās datubāzes, Latvijas un ārvalstu tiešsaistes abonētās pilntekstu datubāzes.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Pēc vienošanās
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma "Tematiska pieprasījuma izpilde" pieteikšana
Tematiski informācijas materiālu apkopojumi, jeb uzziņas ar padziļinātu informācijas meklēšanu pasūtami bibliotēkā uz vietas, pa tālruni vai e-pastā. Informācijas apjoms, izpildes laiks un piegādes formāts tiek saskaņots ar klientu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Uzziņas un konsultācijas
Adrese: Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1048
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 67806113
2. solis / Pakalpojuma "Preses apskats" pieteikšana
Preses apskats jeb klipings ir periodiskajos izdevumos publicēto rakstu kopiju apkopojums par noteiktu tematu (nozari, uzņēmumu, valsts institūciju, personu, preču zīmi, produktu u.tml.). Preses apskats ir visvienkāršākais veids kā saņemt aktuālu informāciju no ikdienas periodiskajiem izdevumiem par klientu interesējošu tematu. Publikācijas tiek atlasītas saskaņā ar klienta izvēlētajiem kritērijiem. Klipingu veido publikāciju kopijas no Latvijas centrālās un reģionālās preses, kā arī žurnāliem latviešu un krievu valodā.
Publikācijas kopija satur šādu informāciju: raksta autors, nosaukums, pilns teksts, avota nosaukums, publikācijas datums. Formāts: kopija vai skenēta kopija klienta e-pastā.
Piegādes biežumu saskaņo ar klientu.
Papildus iespējams saņemt informāciju no Latvijas un ārvalstu tiešsaistes abonētajām pilntekstu datubāzēm.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Uzziņas un konsultācijas
Adrese: Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1048
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 67806113
3. solis / Pakalpojuma "Bibliogrāfisks saraksts" pieteikšana
Bibliogrāfisks saraksts ir visaptverošs informācijas avotu saraksts par noteiktu tematu. Sarakstā ietvertie ieraksti ļauj novērtēt informācijas apjomu un izvēlēties piemērotākos resursus pilnu tekstu atrašanai. Saraksta gatavošana norit saskaņā ar bibliogrāfiskā apraksta standartu.
Pasūtot bibliogrāfisku sarakstu, iespējami precīzi jādefinē temats, hronoloģiskais aptvērums un informācijas avotu valoda.
Bibliotēkas darbinieki negatavo bibliogrāfiskus sarakstus mācību vajadzībām skolēniem, bakalaura un maģistra darbiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Uzziņas un konsultācijas
Adrese: Mūkusalas iela 3, Rīga, LV-1048
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 67806113