Bibliotēku, literatūras un lasīšanas popularizējošie pakalpojumi Liepājas Centrālajā Zinātniskajā bibliotēkā (LCZB) un tās filiālēs
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Ikviens Liepājas iedzīvotājs vai tās viesis bez maksas var apmeklēt grāmatu atvēršanas svētkus, pieteikties ekskursijai pa LCZB, tikties ar autoriem un Latvijā zināmiem cilvēkiem, piedalīties izstāžu atklāšanās, diskusijās, informatīvi izglītojošās nodarbībās un citos bibliotēku organizētos pasākumos.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA Datora un interneta bezmaksas izmantošana Liepājas Centrālajā Zinātniskajā bibliotēkā (LCZB) un tās filiālēs
LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA Datorprasmju apguve un pilnveide Liepājas Centrālās Zinātniskās bibliotēkas (LCZB) Reģionālajā mācību centrā
LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA Iespieddarbu pasūtīšana/rezervēšana Liepājas Centrālajā Zinātniskajā bibliotēkā (LCZB) un tās filiālēs
LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA Lasītāju reģistrācija un bibliotekārā apkalpošana Liepājas Centrālajā Zinātniskajā bibliotēkā (LCZB) un tās filiālēs
LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA Maksas pakalpojumi Liepājas Centrālajā Zinātniskajā bibliotēkā (LCZB) un tās filiālēs
LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA Nepieciešamo izdevumu pasūtīšana – starpbibliotēku abonementa pakalpojumi – Liepājas Centrālajā Zinātniskajā bibliotēkā (LCZB)
LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA Uzziņas un konsultācijas Liepājas Centrālajā Zinātniskajā bibliotēkā (LCZB) un tās filiālēs