Digitalizācija pēc pieprasījuma
Izvēlētā organizācija: Latvijas Nacionālā bibliotēka
Īss apraksts:
Latvijas Nacionālā bibliotēka piedāvā digitalizēt lasītāju izvēlētus izdevumus vai to daļas no bibliotēkas krājuma. Ar bibliotēkas krājuma piedāvājumu var iepazīties bibliotēkas katalogos, datubāzēs un kartotēkās.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
14 kalendārās dienas vai ilgāk
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Pakalpojuma pieprasīšana, Pakalpojuma saskaņošana, Pakalpojuma saņemšana
Pēc pakalpojuma pieprasīšanas Pasūtītājs saņems Latvijas Nacionālās bibliotēkas novērtējumu un izmaksu aprēķinu, kuru Pasūtītājs saskaņos/nesaskaņos. Pēc apmaksas veikšanas tiks izpildīts un piegādāts pasūtījums. Pakalpojums tiek veikts saskaņā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas maksas cenrādi (Skat. 4. Teksta dokumentu un attēlu digitalizācija pēc pieprasījuma no Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma materiāliem).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Digitalizācijas pēc pieprasījuma
Telefons 67806101