Digitalizācija pēc pieprasījuma
Izvēlētā organizācija: Latvijas Nacionālā bibliotēka
Īss apraksts:
Latvijas Nacionālā bibliotēka piedāvā digitalizēt lasītāju izvēlētus izdevumus vai to daļas no bibliotēkas krājuma. Ar bibliotēkas krājuma piedāvājumu var iepazīties bibliotēkas katalogos, datubāzēs un kartotēkās.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
14 kalendārās dienas vai ilgāk
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana, Pakalpojuma saskaņošana, Pakalpojuma saņemšana
Samaksa par  pakalpojuma soli: Pakalpojuma pieprasīšana, Pakalpojuma saskaņošana, Pakalpojuma saņemšana
Normatīvie akti:
Noteikumi par Latvijas Nacionālās bibliotēkas sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi
Apmaksa:
Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena ar PVN
Digitalizācija pēc pieprasījuma Skaits -
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Latvijas Nacionālās bibliotēkas sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādis