Dizainparaugu meklējums
Izvēlētā organizācija: LR PATENTU VALDE
Īss apraksts:
Ja Jūs esat izstrādājis oriģinālu dizainu, Intelektuālā īpašuma informācijas centrs piedāvā veikt informācijas meklējumu, lai noskaidrotu, vai identisks vai līdzīgs dizaina objekts jau nav reģistrēts iepriekš.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Pakalpojums tiks sniegts pēc tam, kad maksa ir atzīta par saņemtu Patentu valdes kontā Valsts kasē. Atbilde tiek sniegta saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Informācijas atklātības likums
(Saeima; likumi; 1998.11.20.)
Iesniegumu likums
(Saeima; likumi; 2008.01.01.)
Patentu valdes maksas pakalpojumu cenrādis
(Ministru kabinets; noteikumi; 723; 2016.01.01.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
LR PATENTU VALDE
Kontaktinformācija: Rīga, Citadeles iela 7/70, Rīga, LV - 1010
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2018.08.30.