Vārda, uzvārda vai tautības maiņa
Izvēlētā organizācija: Ikšķiles novada pašvaldība
Īss apraksts:
Persona var likumā noteiktā kārtībā mainīt vārdu, uzvārdu un vienu reizi mainīt tautības ierakstu pret tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās (uz vecāku, vecvecāku tautību), ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu un var pierādīt savu radniecību. Dzimtsarakstu nodaļa izskata iesniegumu un nosūta dokumentus Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam, kas pieņem lēmumu par atļauju mainīt vārdu, uzvārdu vai tautību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziska persona, kas sasniegusi 15 gadu vecumu.
Termiņš:
1 mēnesis.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Atteikumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no atteikuma spēkā stāšanās dienas.
Atgādinājums
Pakalpojuma pieprasīšanai obligāti uzrādāms personu apliecinošs dokuments.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Ikšķiles novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Peldu iela 22, Ikšķile, Ikšķiles nov., LV- 5052
e-pasts: dome@ikskile.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.11.11.