Statistiska no Iedzīvotāju reģistra
Izvēlētā organizācija: LR IeM PILSONĪBAS UN MIGRĀCIJAS LIETU PĀRVALDE
Īss apraksts:
Pakalpojums dod iespēju jebkurai personai uz motivēta pieprasījuma pamata pieprasīt un saņemt statistisko informāciju no Iedzīvotāju reģistra. Statistika tiek gatavota izmantojot programmatūru, kuras izstrādei ir nepieciešamas īpašas datu sagatavošanas metodes un atlases kritēriji.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
14
Termiņš:
Termiņš tiek noteikts atbilstoši pieprasīto statistisko datu sagatavošanai nepieciešamo metožu un atlases kritēriju izpildei.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu var pieprasīt klātienē, pa pastu vai elektroniski. Pieprasījumu var iesniegt jebkurā Pārvaldes teritoriālajā nodaļā. Statistisko informāciju sniedz arī uz noslēgtas vienošanās pamata (deklarēto personu skaits adresē). Statistiskas informācijas sagatavošanas termiņš un samaksas apmērs tiek noteikts pēc pieprasīto statistisko datu sagatavošanai nepieciešamo metožu un atlases kritēriju noteikšanas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Adrese: Čiekurkalna 1. līnija 1 k-3, Rīga, LV-1026
Tālrunis: 67209400
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Adrese: Čiekurkalna 1. līnija 1 k-3, Rīga, LV-1026
Tālrunis: 67209400
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Saņemot pieprasīto informāciju klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība eID).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Adrese: Čiekurkalna 1. līnija 1 k-3, Rīga, LV-1026
Tālrunis: 67209400
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Adrese: Čiekurkalna 1. līnija 1 k-3, Rīga, LV-1026
Tālrunis: 67209400
Fakss:
Cita kontaktinformācija: