Vārda, uzvārda, tautības ieraksta maiņa (Daugavpils novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils novada pašvaldība
Īss apraksts:
Persona iesniedz iesniegumu dzimtsarakstu nodaļā pēc dzīves vietas, uzrāda pasi, pievieno dzimšanas, laulības apliecības, nepilngadīgo bērnu dzimšanas apliecības un dokumentus, kas apliecina vārda, uzvārda maiņas nepieciešamību.
Tautības ieraksta maiņas gadījumā jāpievieno dokumenti, kas pierāda attiecīgo tautību un radniecību 2 paaudžu robežās.
Dzimtsarakstu nodaļa izskata lietu, dod atzinumu un sagatavoto lietu nosūta Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam, kas dod atļauju mainīt vārdu, uzvārdu, tautības ierakstu vai atsaka to darīt. Pirms maiņas apliecības saņemšanas jāsamaksā valsts nodeva. Ar maiņas apliecību Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pasu nodaļā persona saņem jaunu pasi.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona, kas vēlas mainīt vārdu ,uzvārdu, tautību.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Tautības ieraksta maiņas iesniegums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Uzvārda maiņas iesniegums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Vārda maiņas iesniegums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Vārds un uzvārda maiņas iesniegums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1