Vārda, uzvārda, tautības ieraksta maiņa (Daugavpils novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils novada pašvaldība
Īss apraksts:
Persona iesniedz iesniegumu dzimtsarakstu nodaļā pēc dzīves vietas, uzrāda pasi, pievieno dzimšanas, laulības apliecības, nepilngadīgo bērnu dzimšanas apliecības un dokumentus, kas apliecina vārda, uzvārda maiņas nepieciešamību.
Tautības ieraksta maiņas gadījumā jāpievieno dokumenti, kas pierāda attiecīgo tautību un radniecību 2 paaudžu robežās.
Dzimtsarakstu nodaļa izskata lietu, dod atzinumu un sagatavoto lietu nosūta Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam, kas dod atļauju mainīt vārdu, uzvārdu, tautības ierakstu vai atsaka to darīt. Pirms maiņas apliecības saņemšanas jāsamaksā valsts nodeva. Ar maiņas apliecību Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes pasu nodaļā persona saņem jaunu pasi.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona, kas vēlas mainīt vārdu ,uzvārdu, tautību.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamenta lēmumu par atteikumu mainīt vārdu/ uzvārdu var apstrīdēt Administratīvajā rajona tiesā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Daugavpils novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
tālr. 654 22238
fakss. 654 76810
e-pasts: dome@dnd.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2015.12.08.