Nepilsoņa statusa zaudēšana
Izvēlētā organizācija: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Īss apraksts:
Nodrošina iesnieguma par atteikšanos no Latvijas nepilsoņa statusa izskatīšanu un lēmuma par Latvijas nepilsoņa statusa zaudēšanu pieņemšanu. Informatīvais tāl. +371 67209400  vai e-pasts: pskn@pmlp.gov.lv.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Latvijas nepilsonis (kurš ir ieguvis citas valsts pilsonību vai kuram tiek garantēta citas valsts pilsonība vai izsniegts ārvalsts ceļošanas dokuments).
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Lēmums tiek pieņemts viena mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Personai ir tiesības pieņemto lēmumu apstrīdēt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšniekam.
Atgādinājums
Latvijas nepilsonim, kurš ieguvis citas valsts pilsonību (pavalstniecību), ir pienākums atteikties no nepilsoņa statusa 30 dienu laikā pēc šādas pilsonības (pavalstniecības) iegūšanas.
Brīdinājums
Ja persona likumā noteiktajā kārtībā neatsakās no Latvijas nepilsoņa statusa, tai atņem Latvijas nepilsoņa statusu.
Normatīvie akti
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 2004.02.01.)
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nolikums
(Ministru kabinets; noteikumi; 811; 2006.10.07.)
Iedzīvotāju reģistra likums
(Saeima; likumi; 0; 1998.09.24.)
Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 131; 2011.03.03.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Kontaktinformācija: Rīga, Čiekurkalna 1.līnija 1 k-3, LV-1026.
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.09.28.