Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu saskaņošana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Izglītības iestādēm un pedagogu profesionālajām nevalstiskajām organizācijām, kuras vēlas īstenot pedagogu profesionālās kompetences  pilnveides programmas Rīgā, ir jāsaņem saskaņojums Rīgas pašvaldībā. Saskaņojuma saņemšanai Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskajā centrā (turpmāk - RIIMC) jāiesniedz rakstisks iesniegums un RIIMC iekšējo noteikumu, kas nosaka kārtību, kādā saskaņo pedagogu profesionālās  kompetences pilnveides programmas, norādītie dokumenti. Komisijas sēdes notiek katra mēneša pēdējā trešdienā. Pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas komisija pieņem lēmumu un nosūta to iesniedzējam.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Komisijas pieņemto lēmumu par atteikumu saskaņot programmas var apstrīdēt vēršoties pie Centra direktora mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, bet Centra direktora pieņemto lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā Latvijas Republikas normatī...
Atgādinājums
Dokumentus saskaņojuma saņemšanai iesniegt ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programmu saskaņošanas komisijas sēdes.
Brīdinājums
Nav
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Rīgas pilsētas pašvaldība
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.09.25.