Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu saskaņošana
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu īstenošanai Rīgā, ir jāsaņem saskaņojums Rīgas pašvaldībā. Saskaņojuma saņemšanai Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskajā centrā (turpmāk - RIIMC) jāiesniedz rakstisks iesniegums un 16.06.2016.RIIMC iekšējo noteikumu Nr. 2-nts "Kārtība, kādā saskaņo pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas" norādītie dokumenti. Komisijas sēdes notiek katra mēneša pēdējā trešdienā. Pēc dokumentu atbilstības izvērtēšnaas komisija pieņem lēmumu un nosūta to iesniedzējam.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Izglītības iestādes un pedagogu profesionālās nevalstiskās organizācijas, kuras vēlas īstenot pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas Rīgā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Komisijas pieņemto lēmumu par atteikumu saskaņot programmas var apstīdēt vēršoties pie RIIMC direktora mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, bet RIIMC direktora pieņemto lēmumu par apstrīdēto administratīvo aktu var pārsūdzēt administratīvajā rajona tiesā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Dokumetus saskaņošanas komisijai iesniedz ne vēlāk, kā 3 darba dienas pirms komisijas sēdes
Normatīvie akti
Izglītības likums
(Saeima; likumi; 1999.06.01.)
Par pašvaldībām
(Saeima; likumi; 1994.06.09.)
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu saskaņošanas komisijas nolikums
(Rīgas izglītības un informatīvi metodiskais centrs; nolikumi; 2; 2016.06.16.)
Kārtība, kādā saskaņo pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas
(Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs; noteikumi; 2; 2016.06.16.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Rīgas pilsētas pašvaldība
Kontaktinformācija: Rīgas pilsētas pašvaldība

Rātslaukums 1, Rīga, LV--1539
bezmaksas informācijas tālrunis: 800 00 800

mājas lapa: https://www.riga.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.05.11.