Bērna uzņemšana pašvaldības PII rindā
Izvēlētā teritorija: Talsu novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: TALSU NOVADA PAŠVALDĪBA
Nosaukums pašvaldībā: Bērna uzņemšana pašvaldības PII rindā (TALSU NOVADA PAŠVALDĪBA)
Īss apraksts:
Iespēja vecākiem reģistrēt savus pirmsskolas vecuma bērnus pašvaldības izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, rindās.
Iespēja iegūt vispārpieejamu informāciju par situāciju rindā uz pašvaldības izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, kā arī informāciju par saviem personas datiem pirmsskolas rindu administrēšanas modulī.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā 1 mēneša laikā.
Izvēlētā teritorija: Talsu novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Izglītības pārvaldes un Izglītības iestādes lēmumu, iestādes vadītāja izdoto administratīvo aktu un faktisko rīcību var apstrīdēt Talsu novada domē.
Talsu novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt administratīvajā tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Piesakot bērnu Izglītības iestādē, vecāki uzrāda personu apliecinošu dokumentu (personai, kas realizē aizgādību, arī aizgādību apliecinošu dokumentu), uzrāda bērna dzimšanas apliecību.
Brīdinājums
Vecumu, no kura bērns tiek uzņemts Izglītības iestādē, nosaka attiecīgās Izglītības iestādes nolikumā, parasti no 1,5 gadu vecuma. Pieteikt bērnu rindā var no bērna dzimšanas apliecības saņemšanas brīža. Atkarībā no deklarētās dzīvesvietas bērns tiek reģistrēts 1., 2., 3. vai 4. reģistra rindā.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
TALSU NOVADA PAŠVALDĪBA
Kontaktinformācija: Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.11.27.