Pirmsskolas izglītības pakalpojumi
Izvēlētā teritorija: Daugavpils (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde
Nosaukums pašvaldībā: Pirmsskolas izglītības pakalpojumi (Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde)
Īss apraksts:
Jums ir iespēja pieteikt/ reģistrēt bērnu pirmsskolas izglītības iestādē. Bērna likumiskajiem pārstāvjiem ir iespēja saņemt līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai bērnam  pašvaldības teritorijā esošajā privātajā pirmsskolas izglītības iestādē.
Pašvaldība sniedz atbalstu privātajam bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējam, kas reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un sniedz atbalstu pirmsskolas izglītības programmas apgūšanai bērna ģimenē, par vienu bērnu no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ja bērns ir reģistrēts uzņemšanai tās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kurā ir deklarēta bērna dzīvesvieta
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Izvēlētā teritorija: Daugavpils
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / 1.solis
Ja vecāki vai to pilnvarotās personas vēlas reģistrēt savus bērnus rindā uz vietu pirmsskolas izglītības iestādē, tiem jādodas uz Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldi, līdzi ņemot nepieciešamos dokumentus (bērna dzimšanas apliecības vai pases originālu un vecāka personu apliecinošu  dokumentu). Vecākiem un bērnam jābūt deklarētiem Latvijā.
Izglītības pārvaldes darbinieks nepieciešamības gadījumā izskaidro reģistrācijas kārtību, sniedz informāciju par iestāžu īstenotajām izglītības programmām, klātienē aizpilda pieteikumu saskaņā ar vecāku sniegto informāciju un izdrukā to. Darbinieks pārbauda, vai bērns jau apmeklē kādu iestādi, šinī gadījumā pieteikumu reģistrē rindā uz izglītības iestādes maiņu.
      Vecāks pārbauda visu ievadīto informāciju un ar savu parakstu apliecina tās patiesumu. Darbinieks reģistrē pieteikumu, izdrukā reģistrēto pieteikumu, paraksta to un atdod vecākam.
Informāciju par sava bērna situāciju rindā var saņemt klātienē Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē vai pa telefonu 65424602, norādot bērna personas kodu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde
Adrese: Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65424602
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / 2.solis
Par bērna uzņemšanu izvēlētajā pirmsskolas izglītības iestādē bērna vecākam telefoniski paziņo konkrētās iestādes vadītājs.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde
Adrese: Saules iela 7, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65424602
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki