Skolēna uzņemšana Pļaviņu novada ģimnāzijā (Pļaviņu novada dome)
Izvēlētā organizācija: Pļaviņu novada dome
Īss apraksts:
Pļaviņu novada ģimnāzijā var noformēt iesniegumu skolēna uzņemšanai:
- Pamatizglītības programmā (kods 21011111),
- Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā (kods 31011011),
- Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmā (kods 31013011).
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Iesnieguma saņemšanas dienā, izņēmuma gadījumos līdz mācību gada sākumam.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Pļaviņu novada dome
Kontaktinformācija: Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.05.21.