Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu saskaņošana (Balvu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Balvu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pašvaldības vai privātās izglītības iestādes un pedagogu profesionālās nevalstiskās organizācijas var izstrādāt un īstenot pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas pēc saskaņošanas ar pašvaldību, kuras administratīvajā teritorijā tā tiek īstenota
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Pakalpojumu ir tiesīgas saņemt:
- pašvaldības vai privātās izglītības iestādes;
- pedagogu profesionālās nevalstiskās organizācijas, kuru darbībā paredzēta pedagogu profesionālās kompetences pilnveide.
Termiņš:
Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu izvērtē Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes komisija. Atbilde par programmas saskaņošanu tiek sniegta trīs dienu laikā pēc programmas izvērtēšanas Izglītības, kultūras un sporta pārvaldē.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Administratīvā procesa likuma kārtībā
Atgādinājums
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Pārējie citur neklasificētie izglītības pakalpojumi
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Balvu novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Bērzpils iela 1a, Balvi, Balvu novads, LV-4501
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.10.01.