Profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas īstenošana Babītes mūzikas skolā (Babītes mūzikas skola)
Izvēlētā organizācija: Babītes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Īsteno LR Izglītības un zinātnes ministrijas profesionālās izglītības un tālākizglītības departamenta licencētas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas:
Taustiņinstrumentu spēle (kods 20V 21201)- klavierspēle un akordeona spēle;
Stīgu instrumentu spēle (kods 20v 21202) – vijoļspēle, čella spēle, kokles spēle, ģitāras spēle;
Pūšamo instrumentu spēle (kods 20v 21203) – flautas spēle, trompetes spēle, klarnetes spēle un saksofona spēle un sitaminstrumentu spēle (kods 20V21204); Vokālā mūzika (kods 20V 21206)- Kora klase un interešu izglītības programmas:
Klavierspēle, Vijoļspēle, Čella spēle, Akordeona spēle, Flautas spēle, Trompetes spēle, Klarnetes spēle, Saksofona spēle, Kokles spēle, Sitaminstrumentu spēle, Solo dziedāšana, improvizācija, kompozīcija, Ģitāras spēle.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Audzēkņu dzīvesvietai jābūt deklarētai Babītes novadā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesnieguma veidlapa
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Iesnieguma veidlapa mācību turpināšanai interešu izglītības programmā
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Personu apliecinošs dokuments
Personu apliecinošs dokuments
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2