Profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas īstenošana Babītes mūzikas skolā (Babītes mūzikas skola)
Izvēlētā organizācija: Babītes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Īsteno LR Izglītības un zinātnes ministrijas profesionālās izglītības un tālākizglītības departamenta licencētas profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas:
Taustiņinstrumentu spēle (kods 20V 21201)- klavierspēle un akordeona spēle;
Stīgu instrumentu spēle (kods 20v 21202) – vijoļspēle, čella spēle, kokles spēle, ģitāras spēle;
Pūšamo instrumentu spēle (kods 20v 21203) – flautas spēle, trompetes spēle, klarnetes spēle un saksofona spēle un sitaminstrumentu spēle (kods 20V21204); Vokālā mūzika (kods 20V 21206)- Kora klase un interešu izglītības programmas:
Klavierspēle, Vijoļspēle, Čella spēle, Akordeona spēle, Flautas spēle, Trompetes spēle, Klarnetes spēle, Saksofona spēle, Kokles spēle, Sitaminstrumentu spēle, Solo dziedāšana, improvizācija, kompozīcija, Ģitāras spēle.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Audzēkņu dzīvesvietai jābūt deklarētai Babītes novadā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Profesionālās izglītības likums
(Saeima; likumi; 1999.07.14.)
Izglītības likums
(Saeima; likumi; 1999.06.01.)
Babītes novada pašvaldības Babītes mūzikas skolas nolikums
(Babītes novada pašvaldības dome; nolikumi; 0; 2019.02.27.)
Par līdzfinansējumu Babītes novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs
(Babītes novada pašvaldības dome; saistošie noteikumi; 21; 2011.11.12.)
Babītes mūzikas skolas audzēkņu uzņemšanas noteikumi
(Babītes novada pašvaldības dome; noteikumi; 16; 2014.07.23.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Babītes novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Centra iela 4, Pinķi, Babītes pag., Babītes novads, LV-2107
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.03.21.