Audzēkņu uzņemšana Pļaviņu Mūzikas skolā (Pļaviņu novada dome)
Izvēlētā organizācija: Pļaviņu novada dome
Īss apraksts:
Profesionālās ievirzes izglītības programmu apguve.
Mācību ilgums 8 gadi. Tiek uzņemti audzēkņi 7-8 gadu vecumā:

“Taustiņinstrumentu spēle. Klavierspēle”, “Stīgu instrumentu spēle. Vijoles spēle”, “Vokālā mūzika. Kora klase”.
Mācību ilgums 6 gadi. Tiek uzņemti audzēkņi 8-10 gadu vecumā:

“Taustiņinstrumentu spēle. Akordeona spēle”, “Pūšaminstrumentu spēle: flautas spēle, saksofona spēle, mežraga spēle, trombona spēle”.

Audzēkņu uzņemšana izglītības iestādē notiek konkursa kārtībā. Aktuāla informācija skolas mājas lapā www.pms.lv
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Audzēkņu uzņemšanas konkursa rezultāti tiek paziņoti ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā pēc iestājpārbaudījumu kārtošanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Pļaviņu Mūzikas skolas nolikums
(Pļaviņu novada dome; nolikumi; 12; 2014.01.31.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Pļaviņu novada dome
Kontaktinformācija: Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.10.31.