Audzēkņu uzņemšana Pļaviņu Mākslas skolas interešu izglītībā (Pļaviņu novada dome)
Izvēlētā organizācija: Pļaviņu novada dome
Īss apraksts:
Pļaviņu Mākslas skolā var noformēt iesniegumu audzēkņu uzņemšanai
- interešu izglītībā 5 un 6 gadu veciem bērniem “Mazā darbnīca” (nodarbības 1x nedēļā),
- interešu izglītībā pieaugušajiem “Studija”, (nodarbības 1x nedēļā).
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Iesnieguma parakstīšanas dienā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Audzēkņa uzņemšana "Mazajā darbnīcā"
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Audzēkņa uzņemšana "STUDIJĀ"
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1