Informācijas sniegšana par izglītības sistēmu, Rēzeknes novada izglītības iestādēm, izglītības satura un procesa organizēšanas jautājumiem (Rēzeknes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Izglītības pārvaldes speciālisti sniedz informāciju par izglītības sistēmu un likumdošanu izglītības jomā, par novada izglītības iestādēm, par izglītības satura jautājumiem, izglītības procesa organizēšanu novada pirmsskolas, vispārējās pamata un vidējās, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestādēs.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Informācija tiek sniegta personas klātbūtnē vai vienojoties par informācijas sniegšanas laiku un veidu.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Informācijas atklātības likums
(Saeima; likumi; 1998.11.20.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Pakalpojuma nozare:
Pārējie citur neklasificētie izglītības pakalpojumi
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Rēzeknes novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, Rēzeknes novads, LV-4601
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.02.11.