Profesionālā rehabilitācija Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledžā
Izvēlētā organizācija: Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Īss apraksts:
Ikviens interesents SIVA koledžā var iegūt personāla speciālista, grāmatveža, mārketinga un tirdzniecības speciālista, viesnīcu servisa organizatora, datorsistēmu un datortīklu administratora, programmētāja, kā arī surdotulka kvalifikāciju jeb 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību.
Personas darbspējīgā vecumā ar invaliditāti vai prognozējamu invaliditāti pēc profesionālās piemērotības noteikšanas var saņemt valsts apmaksātu profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu, iegūstot kvalifikāciju kādā no iepriekš minētajām programmām un papildus saņemot individuālus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Latvijas Republikas pilsoņi un personas, kurām ir izdota Latvijas Republikas nepilsoņa pase vai izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja un kuras iegūtā izglītība atbilst Latvijas Republikas noteiktajam vidējās izglītības līmenim.
Termiņš:
Sniegtā pakalpojuma ilgums atkarīgs no izvēlētās/ piemērotākās mācību programmas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Sociālās integrācijas valsts aģentūras amatpersonu izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu aģentūras direktoram. Direktora lēmumu par aģentūras amatpersonu izdotajiem administratīvajiem aktiem un faktisko rīcību var pārsūdzēt tiesā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Pakalpojuma nozare:
Augstākās (terciārās) izglītības 1.posms
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.11.12.