Miršanas fakta reģistrācija (Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Par miršanas faktu jāpaziņo ne vēlāk kā sešu darbadienu laikā no brīža, kad iestājusies personas nāve vai mirušais atrasts, iesniedzot reģistrācijai nepieciešamos dokumentus Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā. Pēc miršanas fakta reģistrācijas Dzimtsarakstu nodaļas amatpersona izsniedz miršanas apliecību.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Par miršanas faktu jāziņo laulātajam, ģimenes loceklim vai citai personai, kurai kļuvis zināms personas miršanas fakts.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
Miršanas faktu reģistrē Dzimtsarakstu nodaļā paziņojuma saņemšanas dienā.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Paziņojot par miršanas faktu, paziņotājs uzrāda savu personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti) un iesniedz:
1) mirušās personas personu apliecinošu dokumentu (pasi un/vai ID karti);
2) ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdotu medicīnas apliecību par nāves cēloni vai citu dokumentu, kas apliecina miršanas faktu (miršanas faktu apliecina arī tiesas spriedums par miršanas fakta konstatēšanu, personas izsludināšana par mirušu vai prokuratūras paziņojums par represētās personas nāvi).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Lielā iela 1A, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 26350
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc miršanas fakta reģistrācijas tiek izsniegta miršanas apliecība.

Nodoto personu apliecinošo dokumentu/-us (pasi un/vai ID karti) Dzimtsarakstu nodaļa nodod Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei vai Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas Konsulārajam departamentam (ārzemnieku pases).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Lielā iela 1A, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 26350
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki