Laulības reģistrācija (Pārgaujas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Pārgaujas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pēc iesnieguma pieņemšanas no personām, kuras vēlas doties laulībā, notiek izsludināšana, izliekot sludinājumu uz vienu mēnesi dzimtsarakstu nodaļā redzamā vietā. Laulību dzimtsarakstu nodaļā noslēdz pēc izsludināšanas termiņa, ja šajā laikā nav kļuvuši zināmi šķēršļi laulības noslēgšanai, bet ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc izsludināšanas termiņa beigām. Reģistrējot laulību, tiek izsniegta laulības apliecība.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Laulību noslēdz ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei noteikta parauga abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Iesniedzot iesniegumu, tās uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu.
Personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā, uzrāda vienu no šādiem dokumentiem:
1. bijušā laulātā miršanas apliecību;
2. dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegtu laulības šķiršanas apliecību;
3. likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu;
4. izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu.
Ārzemnieks papildus augstāk minētajiem dokumentiem iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izsniegtu dokumentu par ģimenes stāvokli.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pārgaujas novada dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: "Iktes" - 601, Stalbe, Stalbes pag., Pārgaujas nov., LV-4151
Tālrunis: 64134426
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasītajam veidam un vienojoties:
- Dzimtsarakstu nodaļas telpās vai
- citā piemērotā telpā vai vietā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pārgaujas novada dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: "Iktes" - 601, Stalbe, Stalbes pag., Pārgaujas nov., LV-4151
Tālrunis: 64134426
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki