Notārs tiešsaistē
Izvēlētā organizācija: Latvijas Zvērinātu notāru padome
Īss apraksts:
Saņem notāra konsultāciju, notariāli apliecinātu dokumentu, apmaksā pakalpojumu tiešsaistē.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
Pakalpojumu var saņemt zvērinātu notāru darba laikā vai, vienojoties ar jebkuru zvērinātu notāru, arī ārpus darba laika.
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Samaksa par 1. pakalpojuma soli: Nepieciešamais aprīkojums
Samaksa par 1. pakalpojuma soli: Nepieciešamais aprīkojums
Normatīvie akti:
Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību
Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi
Pievienotās vērtības nodokļa likums
Notariāta likums
Apmaksa:
Latvija.lv, Klātiene skaidra nauda, Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena ar PVN
Mildas Ancānces notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Jāņa Branta notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Latvijas Zvērinātu notāru padomes pakalpojumi Pakalpojums -
Gitas Rubīnas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Lindas Eglīte notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Inetas Bulānes notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Aijas Burbeckas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Ineses Bušas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Lindas Damanes notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Baibas Dambes notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Guntas Daugavietes notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Ingas Dobbermanes notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Zitas Dombrovskas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Ingas Dreimanes notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Antas Maldupes-Krūmiņas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Pētera Ducmaņa notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Līgas Eglītes notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Sandras Eilandes notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Anitas Elksnes notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Zanes Ernštreites notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Ilzes Freidenfeldes notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Ilonas Grikkes notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Argitas Gustafssones notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Evas Igaunes-Sēles notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Marinas Jakimovas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Dainas Andersones notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Sandras Jakušenokas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Baibas Jaunbērziņas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Jevgenijas Jaunģelžes notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Agra Jaunpujēna notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Ineses Jaunzemes notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Ingas Kalniškānes notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Karinas Kaugures notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Aigara Kaupes notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Māras Krasovskas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Kristīnes Kreiles notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Ingunas Bakanauskas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Vitas Krekles-Muižnieces notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Arņa Krēgera notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Ievas Krūmiņas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Skaidrītes Krūmiņas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Ilonas Ķibildes notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Monikas Laiviņas-Laivenieces notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Romualda Laizāna notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Lailas Lapiņas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Ināras Lielkalnes notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Agritas Liepnieces notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Brigitas Bazevičas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Kristīnes Loginas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Sandras Loginas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Ivetas Lūses notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Evitas Mančinskas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Larisas Medvedevas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Ilzes Metuzāles notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Arlitas Mintāles notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Riharda Mintāla notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Ineses Morozas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Ingas Muciņas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Aijas Biezās notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Inetas Nīlanderes notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Janīnas Nollendorfas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Vinetas Novickas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Sarmītes Orlovskas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Daces Ozoliņas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Ivetas Ozoliņas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Evijas Paļumas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Kitijas Paukinas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Ļubovas Pavlovskas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Ilzes Pilsētnieces notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Irīnas Birznieces notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Ilzes Popeles notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Ineses Purvinskas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Ināras Reliņas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Zentas Reliņas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Sandras Romānes notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Renātes Rones notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Dainas Roskošas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Gundegas Rutkovskas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Ilutas Saulietes notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Jāņa Skrastiņa notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Ingūnas Bobrovskas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Baibas Skrebas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Gunas Stikutes notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Sandras Stīpnieces notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Agras Šeibes notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Induļa Šermukšņa notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Santas Terjohinas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Dainas Trautmanes notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Diānas Tučkus notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Valdas Vaivaras notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Hermaņa Vidžupa notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Regīnas Bogdānes notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Eduarda Virko notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Ivetas Vitkovskas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Gijas Zablovskas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Martas Zeiles-Trijecas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Irēnas Ziringas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Dzintras Zitmanes notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Ainas Zvidriņas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Maijas Lerhas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Agneses Stalbertes-Švarcas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Ingas Ērgles notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Samaksa par 10. pakalpojuma soli: Apmaksā pakalpojumu
Samaksa par 10. pakalpojuma soli: Apmaksā pakalpojumu
Normatīvie akti:
Noteikumi par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību
Noteikumi par valsts nodevu par notariālo darbību izpildi
Pievienotās vērtības nodokļa likums
Notariāta likums
Apmaksa:
Latvija.lv, Klātiene skaidra nauda, Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena ar PVN
Mildas Ancānces notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Jāņa Branta notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Latvijas Zvērinātu notāru padomes pakalpojumi Pakalpojums -
Gitas Rubīnas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Lindas Eglīte notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Inetas Bulānes notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Aijas Burbeckas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Ineses Bušas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Lindas Damanes notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Baibas Dambes notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Guntas Daugavietes notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Ingas Dobbermanes notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Zitas Dombrovskas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Ingas Dreimanes notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Antas Maldupes-Krūmiņas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Pētera Ducmaņa notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Līgas Eglītes notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Sandras Eilandes notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Anitas Elksnes notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Zanes Ernštreites notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Ilzes Freidenfeldes notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Ilonas Grikkes notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Argitas Gustafssones notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Evas Igaunes-Sēles notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Marinas Jakimovas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Dainas Andersones notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Sandras Jakušenokas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Baibas Jaunbērziņas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Jevgenijas Jaunģelžes notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Agra Jaunpujēna notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Ineses Jaunzemes notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Ingas Kalniškānes notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Karinas Kaugures notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Aigara Kaupes notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Māras Krasovskas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Kristīnes Kreiles notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Ingunas Bakanauskas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Vitas Krekles-Muižnieces notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Arņa Krēgera notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Ievas Krūmiņas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Skaidrītes Krūmiņas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Ilonas Ķibildes notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Monikas Laiviņas-Laivenieces notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Romualda Laizāna notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Lailas Lapiņas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Ināras Lielkalnes notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Agritas Liepnieces notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Brigitas Bazevičas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Kristīnes Loginas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Sandras Loginas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Ivetas Lūses notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Evitas Mančinskas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Larisas Medvedevas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Ilzes Metuzāles notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Arlitas Mintāles notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Riharda Mintāla notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Ineses Morozas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Ingas Muciņas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Aijas Biezās notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Inetas Nīlanderes notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Janīnas Nollendorfas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Vinetas Novickas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Sarmītes Orlovskas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Daces Ozoliņas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Ivetas Ozoliņas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Evijas Paļumas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Kitijas Paukinas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Ļubovas Pavlovskas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Ilzes Pilsētnieces notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Irīnas Birznieces notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Ilzes Popeles notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Ineses Purvinskas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Ināras Reliņas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Zentas Reliņas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Sandras Romānes notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Renātes Rones notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Dainas Roskošas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Gundegas Rutkovskas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Ilutas Saulietes notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Jāņa Skrastiņa notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Ingūnas Bobrovskas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Baibas Skrebas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Gunas Stikutes notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Sandras Stīpnieces notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Agras Šeibes notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Induļa Šermukšņa notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Santas Terjohinas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Dainas Trautmanes notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Diānas Tučkus notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Valdas Vaivaras notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Hermaņa Vidžupa notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Regīnas Bogdānes notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Eduarda Virko notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Ivetas Vitkovskas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Gijas Zablovskas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Martas Zeiles-Trijecas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Irēnas Ziringas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Dzintras Zitmanes notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Ainas Zvidriņas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Maijas Lerhas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Agneses Stalbertes-Švarcas notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Ingas Ērgles notariālie pakalpojumi Pakalpojums -
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Notariālie pakalpojumi