Laulības reģistrācija (Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļā personīgi iesniedz noteikta parauga iesniegumu un laulības reģistrācijai nepieciešamos dokumentus. Pēc laulības reģistrācijas Dzimtsarakstu nodaļas amatpersona laulātajiem izsniedz laulības apliecību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Ne agrāk kā pēc mēneša un sešu mēnešu laikā no iesnieguma iesniegšanas dienas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Laulības reģistrācijai vismaz mēnesi iepriekš abām personām jāierodas Liepājas Dzimtsarakstu nodaļā, jāuzrāda derīgi personu apliecinoši dokumenti (pases vai ID kartes) un jāiesniedz noteikta parauga iesniegums (paraugu sk. sadaļā „Cita informācija ” – „Normatīvie akti” -> „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem” –> „4. pielikums”).

Personas, kuras agrāk bijušas citā laulībā un ziņas par laulības šķiršanu nav iekļautas Iedzīvotāju reģistrā, uzrāda vienu no šādiem dokumentiem:
- dzimtsarakstu nodaļas vai zvērināta notāra izsniegtu laulības šķiršanas apliecību;
- likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar kuru laulība šķirta vai atzīta par spēkā neesošu;
- izrakstu vai izziņu no laulības šķiršanas reģistra vai laulības reģistra ar ziņām par laulības šķiršanu;
- bijušā laulātā miršanas apliecību.

Nepilngadīgas personas pievieno vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida atļauju.

Ārzemnieks papildus minētājiem dokumentiem iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas  izsniegto apstiprināto dokumentu par ģimenes stāvokli un uzrāda dokumentu, kas ļauj likumīgi uzturēties Latvijas Republikā (Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsonis vai citas valsts pilsonis, bezvalstnieks, bēglis vai persona, kurai piešķirts alternatīvais statuss un kura laulības noslēgšanas brīdi ir tiesīga uzturēties Latvijas Republikā visus dokumentus iesniedz ar tulkojumu valsts valodā).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Lielā iela 1A, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 26350
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Pirmkārt, jāveic Valsts nodevas likmes samaksa par laulības reģistrāciju 14,- eiro apmērā (noteikts  LR Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra  noteikumos Nr. 906 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu” (sk. sadaļu „Cita informācija” -> „Normatīvie akti”)).

Otrkārt, Liepājas Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu izcenojumi  par laulības reģistrācijas svinīgu ceremonijas norisi noteikti Liepājas pilsētas domes 2015. gada 22. janvāra lēmumā Nr.5 „Par Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu  nodaļas maksas pakalpojumu izcenojumiem” (sk. sadaļu „Cita informācija” -> „Normatīvie akti”) un mainās atkarībā no klientu vēlmēm.

Valsts nodevas  samaksa un maksa par Liepājas Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumiem  veicama klātienē skaidrā naudā Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļas kasē (1. stāvs 2. kabinets).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Lielā iela 1A, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 26350
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasītajam veidam un vienojoties:
- Dzimtsarakstu nodaļas telpās vai
- citā piemērotā telpā vai vietā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Liepājas pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Lielā iela 1A, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 26350
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki