Laulības reģistrācija (Jēkabpils novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: JĒKABPILS NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Personām, kuras vēlas doties laulībā, par to jāiesniedz kopīgs noteikta parauga iesniegums dzimtsarakstu nodaļā. Pēc iesnieguma pieņemšanas laulību izsludina, izliekot  uz vienu mēnesi dzimtsarakstu nodaļā redzamā vietā. Laulību dzimtsarakstu nodaļā noslēdz  pēc izsludināšanas termiņa (viena mēneša), ja šajā laikā nav kļuvuši zināmi šķēršļi laulības noslēgšanai, bet ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc izsludināšanas termiņa beigām. Reģistrējot laulību, tiek izsniegta laulības apliecība.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pilngadīgas personas (LR pilsoņi, nepilsoņi un bezvalstnieki ar derīgu termiņuzturēšanās atļauju, ārzemnieki, kuri legāli uzturas LR (ja abi ir ārzemnieki, tad vienam no viņiem jābūt pastāvīgās uzturēšanās atļaujai), kurām nav Civillikuma 32. – 38. pantā norādītie šķēršļi laulības noslēgšanai.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Personu apliecinošs dokuments
Personu apliecinošs dokuments
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2