Laulības reģistrācija (Daugavpils pilsētas dome)
Izvēlētā organizācija: DAUGAVPILS PILSĒTAS DOME
Īss apraksts:
Personām, kuras vēlas noslēgt laulību,personīgi jāiesniedz kopīgs noteikta parauga iesniegums Dzimtsarakstu nodaļā
Laulību noslēdz viena līdz sešu mēnešu laikā  pēc iesnieguma saņemšanas.
Reģistrējot laulību, tiek izsniegta laulības apliecība.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
No viena līdz 6 mēnešiem pēc iesnieguma saņemšanas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Personas, kuras vēlas doties laulībā, klātesot iesniedz dzimtsarakstu nodaļai noteikta parauga abu parakstītu kopīgu iesniegumu, uzrādot:
- personu apliecinošu dokumentu;
- dokumentu, kas apliecina iepriekšējās laulības pārtraukšanu;
- ja persona nepilngadīga (Civillikuma 33.pants), vecāku vai bāriņtiesas rakstveida atļauju stāties laulībā;
- ārzemnieks (ja viņš laulības iesnieguma iesniegšanas un laulības reģistrācijas brīdī Latvijā uzturas likumīgi) uzrāda attiecīgas ārvalsts kompetentas iestādes izsniegtu dokumentu par to, ka šai personai nav šķēršļu laulības noslēgšanai Latvijas Republikā. Šādam dokumentam jābūt tulkotam latviešu valodā;
Ja izsludinātie vēlas noslēgt laulību citā dzimtsarakstu nodaļā vai pie garīdznieka, dzimtsarakstu nodaļa viņiem izsniedz izziņu par laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi
Laulību reģistrē dzimtsarakstu nodaļā vai citā laulības noslēgšanai piemērotā vietā, kura ir Daugavpils pilsētas administratīvās teritorijas robežās, klātesot personām, kuras stājas laulībā un diviem pilngadīgiem lieciniekiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils pilsētas domes Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Raiņa iela 27, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65476780 ; 65476777
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
Pakalpojuma saņemšanas minimālais termiņš: viena vai sešu mēnešu laikā no dienas, kad pieņemts iesniegums un pārbaudīti dokumenti.
Laulību reģistrācija tikai ar liecinieku klātbūtni kabinetā otrdien, trešdien, ceturtdien, piektdien .
Svinīga laulību reģistrācija: piektdienās un sestdienās, ja tās neiekrīt Valstī noteiktajās svētku dienās.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Daugavpils pilsētas domes Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Raiņa iela 27, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65476780 ; 65476777
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki