Atkārtotas laulības, dzimšanas un miršanas apliecības vai izziņas izsniegšana (Ozolnieku novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: OZOLNIEKU NOVADA DOME
Īss apraksts:
Personas, kurām nepieciešams saņemt atkārtotu laulības, dzimšanas vai miršanas apliecību vai izziņu par civilstāvokļa akta reģistrāciju, var tās saņemt jebkurā Dzimtsarakstu nodaļā, iesniedz, nosūta pa pastu vai uz iestādes oficiālo e-pastu vai iesniedz elektroniska dokumenta veidā, izmantojot e-pakalpojumus vienotajā valsts un pašvaldības pakalpojumu portālā www.latvija.lv, izvēloties attiecīgu iesniegumu. Saņemot persona uzrāda personas apliecinošu dokumetu (pilnvarotām personām - pilnvaru).
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Fiziska persona pieprasa atkārtotos dokumentus pati par sevi vai tos pieprasa tās pilnvarotā persona, uzrādot notariāli apliecinātu pilnvarojumu latviešu valodā. Pieprasot izziņu par citu personu, jāpierāda sava tiesiskā ieinteresētība un/vai radniecība, jānorāda dokumenta izmantošanas mērķis.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klātiene - laulības, dzimšanas vai miršanas apliecību var saņemt Ozolnieku novada Dzimtsarakstu nodaļā iesniedzot iesniegumu un uzrādot personas apliecinošu dokumentu (pilnvarotās personas - pilnvaru).
Elektroniski - autentificējoties Latvijas valsts portālā www.latvija.lv, ir iespēja elektroniski pieprasīt  atkārtoti dzimšanas, laulības vai miršanas apliecību (vai attiecīgu izziņu) un saņemt to izvēlētā (jebkurā) dzimtsarakstu nodaļā.
Ja pakalpojumu pieprasa klātienē, tad jāuzrāda Latvijā derīgs personas apliecinošs dokuments (oriģināls); pilnvarotai personai - pilnvara.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ozolnieku novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018
Tālrunis: 63084709
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Maksa par pakalpojumu
Maksa par pakalpojumu: Valsts nodeva 7.00 EUR.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ozolnieku novada pašvaldība
Adrese: Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018
Tālrunis: 63050241
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Persona atkārtoto dzimšanas apliecību vai izziņu var saņemt personiski Ozolnieku novada dzimtsarakstu nodaļā.
Izziņu saņemt savā e-pastā kā elektronisku dokumentu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
Nepieciešamie dokumenti:
1) Latvijas Republikā derīgs personas identitāti apliecinošs dokuments;
2) ja pieprasa radinieku, radniecību apliecinošie dokumenti;
3) ja pieprasa par citu personu, jāuzrāda tiesisko ieinteresētību pamatojošie dokumenti;
4) pilnvarotai personai papildus iepriekš minētajam, jāuzrāda notariāli apliecināta pilnvara latviešu valodā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ozolnieku novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018
Tālrunis: 63084709
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki