Atkārtotas laulības, dzimšanas un miršanas apliecības vai izziņas izsniegšana (Ozolnieku novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: OZOLNIEKU NOVADA DOME
Īss apraksts:
Personas, kurām nepieciešams saņemt atkārtotu laulības, dzimšanas vai miršanas apliecību vai izziņu par civilstāvokļa akta reģistrāciju, var tās saņemt jebkurā Dzimtsarakstu nodaļā, iesniedz, nosūta pa pastu vai uz iestādes oficiālo e-pastu vai iesniedz elektroniska dokumenta veidā, izmantojot e-pakalpojumus vienotajā valsts un pašvaldības pakalpojumu portālā www.latvija.lv, izvēloties attiecīgu iesniegumu. Saņemot persona uzrāda personas apliecinošu dokumetu (pilnvarotām personām - pilnvaru).
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Fiziska persona pieprasa atkārtotos dokumentus pati par sevi vai tos pieprasa tās pilnvarotā persona, uzrādot notariāli apliecinātu pilnvarojumu latviešu valodā. Pieprasot izziņu par citu personu, jāpierāda sava tiesiskā ieinteresētība un/vai radniecība, jānorāda dokumenta izmantošanas mērķis.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma nozare:
Izpildvaras un likumdošanas varas institūcijas
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
OZOLNIEKU NOVADA DOME
Kontaktinformācija: Stadiona iela 10, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.12.18.