Dzimšanas, laulības un miršanas apliecinošo dokumentu atkārtota saņemšana (Saldus novada Dzimtsarakstu nodaļa)
Izvēlētā organizācija: Saldus novada pašvaldība
Īss apraksts:
Personām, kurām nepieciešams atkārtoti saņemt laulības, dzimšanas vai miršanas apliecības, vai izziņas par dzimšanas, laulības, miršanas reģistrāciju, var tās saņemt jebkurā, savai dzīvesvietai tuvākajā Dzimtsarakstu nodaļā, iesniedzot iesniegumu un uzrādot personas apliecinošu dokumentu, (pilnvarotām personām – pilnvaru).
Saņēmēji:
Fiziska persona
Jebkura persona, par kuru sastādīts kāds no civilstāvokļa akta reģistra veidiem vai pilnvarota persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
14
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Atteikumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā no atteikuma spēkā stāšanās dienas.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Dokumentu legalizācijas likums
(Saeima; likumi; 2007.04.18.)
Pasta likums
(Saeima; likumi; 2009.07.03.)
Publisku dokumentu legalizācijas noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 186; 2012.04.01.)
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
(Saeima; likumi; 2013.01.01.)
Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem
(Ministru kabinets; noteikumi; 761; 2013.09.18.)
PAR SALDUS NOVADA PAŠVALDĪBAS NODEVĀM
(Saldus novada dome; saistošie noteikumi; 44; 2010.11.25.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Saldus novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Striķu iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2020.04.06.