Baznīcā noslēgto laulību reģistrēšana
Izvēlētā organizācija: Limbažu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Par katru noslēgto laulību novada teritorijā esošo draudžu garīdznieki 14 dienu laikā paziņo dzimtsarakstu nodaļai, kura pamatojoties uz iesniegtajām ziņām sastāda laulību reģistru.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Privāto tiesību juridiska persona.
Garīdznieks, kuram ir  konfesijas vadības atļauja.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments.
Atgādinājums
Ziņas par noslēgto laulību garīdzniekam jāiesūta dzimtsarakstu nodaļai četrpadsmit dienu laikā
Brīdinājums
Par ziņu neiesūtīšanu dzimtsarakstu nodaļai garīdznieku var saukt pie administratīvās atbildības
Normatīvie akti
Civillikums. Pirmā daļa. ĢIMENES TIESĪBAS
(Ministru kabinets; likumi; 1993.09.01.)
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
(Saeima; likumi; 2013.01.01.)
Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem
(Ministru kabinets; noteikumi; 761; 2013.09.18.)
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Limbažu novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Rīgas iela 16, Limbaži, LV-4001
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2019.10.11.