Laulības jubilejas svinīgas ceremonijas organizēšana (Babītes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Babītes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Kāzu jubileju svinīgo ceremoniju sagatavošana un vadīšana dzimtsarakstu nodaļas telpās.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Babītes novada iedzīvotāji, kuri laulībā nodzīvojuši 25, 30, 50, vai citu vērā ņemamu gadu skaitu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Personu apliecinošs dokuments
Personu apliecinošs dokuments
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2