Laulības reģistrācija (Babītes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Babītes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Personām, kuras vēlas doties laulībā, par to ir jāiesniedz kopīgs noteikta parauga iesniegums dzimtsarakstu nodaļā.
Laulību dzimtsarakstu nodaļā noslēdz ne ātrāk kā pēc 1 mēneša un 1 dienas kopš iesnieguma reģistrēšanas, ja šajā laikā nav kļuvuši zināmi šķēršļi laulības noslēgšanai, bet ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc iesnieguma reģistrēšanas.
Reģistrējot laulību, tiek izsniegta laulības apliecība.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pilngadīgas personas (LR pilsoņi, nepilsoņi, bezvalstnieki ar derīgu termiņuzturēšanās atļauju, ārzemnieki, kuri legāli uzturas LR (ja abi ir ārzemnieki - vienam no viņiem jābūt pastāvīgās uzturēšanās atļaujai)), kurām nav Civillikuma 32.-38.p. norādītie šķēršļi laulības noslēgšanai.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas (administratīvais process)
LR TM Dzimtsarakstu departaments vai tiesa
Atgādinājums
Normatīvie akti
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
(Saeima; likumi; 2013.01.01.)
Dzimtsarakstu nodaļas nolikums
(Babītes novada pašvaldības dome; nolikumi; 4; 2010.03.24.)
Par Babītes novada pašvaldības institūciju sniegtajiem maksas pakalpojumiem
(Babītes novada pašvaldības dome; noteikumi; 3; 2011.02.23.)
Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem
(Ministru kabinets; noteikumi; 761; 2013.09.18.)
Pakalpojuma klasifikācija
Pakalpojuma funkcija:
Nav norādīta
Pakalpojuma uzdevums:
Nav norādīts
Uzziņas par pakalpojumu (kontaktinformācija)
Babītes novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Centra iela 4, Pinķi, Babītes pag., Babītes novads, LV-2107
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 2017.02.24.